The Temple Institute: A SZENTÉLY INTÉZETRŐL
fõoldal rólunk hírek események olvasmányok galéria cikkek templom-hegy vörös üszõ adomány
kapcsolat   multimédia   vendégkönyv   hírlevél/küldés   tagság   tagok bejelentkezése   adományozók fala   bolt   keresés

 

 ELVI NYILATKOZAT
 BIBLIAI PARANCSOLAT
A SZENTÉLY INTÉZETRŐL

 

Az 1987-ben létrehozott Szentély Intézet (héberül: Máchon Hámikdás, angol nevén: Temple Institute) non-profit oktatási és vallási szervezet, amely Jeruzsálem Óvárosának zsidó negyedében működik. Az Intézet többrétű munkája arra irányul, hogy I-ten Temploma, a harmadik jeruzsálemi Szentély a bibliai parancsolatnak megfelelően felépüljön a jeruzsálemi Mórija hegyén. Rövid távú célunk az, hogy oktatási tevékenységünkkel újra fellobbantsuk a Szentély iránti vágyakozás lángját az emberek szívében. Hosszú távon pedig, korlátozott emberi eszközeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy a Szentély még a mi időnkben felépülhessen. Intézetünk erőfeszítései között szerepel ezért a Szentélyről, és az emberiség szellemi életében elfoglalt központi helyéről folytatott széles körű ismeretterjesztés. Az Intézet által végzett számos tevékenység felöleli a kutatást, a szemináriumok és konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését, valamint oktatási anyagok készítését.

Az Intézet erőfeszítéseinek fókuszpontjában a Szentély újjáépítésének tényleges megkezdése áll. Ebből a célból Intézetünk elkezdte rekonstruálni, és megalkotni a templomi istentisztelethez használt szent edényeket. Ezek az edények, amelyek készítését I-ten parancsolta meg Izrael fiainak, ma jeruzsálemi központunkban tekinthetők meg. A pontos bibliai előírásoknak megfelelően, és az eredeti alapanyagokból készültek, így aranyból, rézből, ezüstből és fából. Ezek hiteles, pontos edények, nem csupán másolatok vagy makettek. E tárgyak mindegyike alkalmas - és készen áll - arra, hogy a felépítendő harmadik Szentélyben újra szolgálatba álljon. A kiállításon szereplő számos tárgy között megtalálhatók a lévitai kórus által használt hangszerek, a főpap arany fejdísze, az illat-, és az áldozati szertartásokban alkalmazott arany- és ezüst edények. Sokévi fáradozás és nehéz munka után az Intézet elkészítette az Istentisztelet legfontosabb és központi eszközeit: a színaranyból készült hétágú gyertyatartót, más néven Menórát, az arany illatáldozati oltárt, és a szent kenyerek szintén aranyból készült asztalát.

Az Intézet jelenleg a Kohén Gadol, a főpap szent öltözetét készíti. Ez a projekt - amely hosszú évek tanulmányainak és kutatásainak betetőzése - már több éve folyik. Eddig a főpap Hósenje (melldísze) és Éfódja készült el. Ha ide kattint, többet is megtudhat ezekről az öltözetekről, készítésük módjáról, illetve fotókat és illusztrációkat tekinthet meg róluk. Az Intézet éppen most kezdi el az utolsó simításokat a főpap kék köntösén.

JISZRAÉL ARIEL RABBI: ALAPÍTÓ

 

Jiszraél Ariel rabbi, a Szentély Intézet vezetője és alapítója abban az ejtőernyős dandárban szolgált, amely az 1967-es hatnapos háború során felszabadította a Templom-hegyet. Egyike volt a Hegyhez elsőként érkező katonáknak. Ariel rabbi a Szináj félszigeten épült Jamit városban volt Rós Jesiva és szellemi vezető. A várost az Egyiptommal kötött békeszerződés értelmében rombolták le. Ariel rabbi nagyhírű tudós, és számos héber nyelvű mű, többek között az „Izrael földje bibliai határainak atlasza” szerzője. Mélyreható tóraismeretére és bölcsességére alapozva Ariel rabbi írásaiban egyértelműen bemutatja - a korábbi nemzedékek Tóra-tudósai és szellemi nagyjai által szintén hangsúlyozott - hitet és meggyőződést, amely szerint minden egyes nemzedéknek kötelessége megtenni minden tőle telhetőt a Szentély újjáépítése érdekében. Ez szemben áll azok érvelésével, akik azt állítják, hogy ezzel a messiás eljöveteléig várni kell. Annak bemutatására, hogy mi ihlette a Szentély Intézet megalapítását, adaptált formában álljanak itt magának Ariel rabbinak a szavai, amelyek a Sziddur Hámikdásban (a Szentély imakönyvben) jelentek meg. A történet Jeruzsálemnek és a Templom-hegynek a hatnapos háború idején történt felszabadítása után indul: „Rendkívül nehéz elmondani azt az érzést, amely a nemzet életének abban a sorsdöntő pillanatában eltöltött minket. Ha azt mondom, hogy „a Messiás eljövetelét haragoztuk be”, akkor nagyon szerényen fejeztem ki, hogy mit éreztünk a szívünkben. „Ez sokunknál egyfajta csalódásba torkollott, elvégre megérkeztünk a Szentély bejáratához, ott álltunk a Nyugati falnál, hol van hát a Messiás?” „Az idő múlásával, miközben tanulmányaimat folytattam, rájöttem, hogy a várakozásainkat egyszerűen nem megfelelően artikuláltuk.” „Az évek során minél többet tanultam, annál inkább kezdtem megérteni, hogy csak saját magunkat, és a saját tétlenségünket okolhatjuk: I-ten nem azt akarja, hogy csodakorszakra várjunk. Azt várja el tőlünk, hogy cselekedjünk. Meg kell valósítanunk, amivel megbízott minket: minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy előkészítsük a Szentély újjáépítését, és az istentisztelet felújítását.” (526. oldal, Sziddur Hámikdás, a héber szöveg alapján).

JEHÚDA GLICK: IGAZGATÓ

 

Jehúda Glick a Szentély Intézet főigazgatója. Miután Adin Steinsaltz rabbi vezetése alatt a Mekor Cháim nevű jesiva hallgatója volt, a Har Eción heszder jesivára járt, miközben Tóra-tanulmányait katonai szolgálattal igyekezett összeegyeztetni. Később a Hercog főiskolán oktatási tudományos fokozatot, a Touro College-ban pedig zsidó történelemből bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1990 óta Jehúda a bevándorlás (alija) és az oktatás területére dolgozik. Bevándorlási tisztségviselői minőségében több szervezet képviseletében saliach—ként tevékenykedett, miközben gyakori utazásokat tett az egykori Szovjetunió területén. 1996-ban kinevezték az Alija (a bevándorlók letelepítésével foglalkozó) Minisztérium szóvivőjének, és a következő hat év során különböző tisztségeket töltött be a minisztériumban. Ilyen jellegű pályafutásának csúcspontja az volt, amikor rábízták a minisztérium askeloni területi irodájának vezetését, 2002 augusztusa és 2005 áprilisa között. 2005. áprilisában Jehúda lemondott, és új szerepkörbe, a Szentély Intézet főigazgatói posztjára lépett.

MENÁCHEM MAKOVER RABBI: KUTATÁSVEZETŐ ÉS ELŐADÓ

 

Menáchem Makover rabbi, a Szentély Intézet volt főigazgatója egész felnőtt életét a zsidó oktatásnak szentelte. A Szentély Intézet megbízásából 1992-ben kezdett el kutatóként és előadóként tevékenykedni, miközben Jeruzsálem Óvárosának muszlim negyedében folytatott tanulmányokat. Ma Makover rabbi a Szentély Intézet kutatásvezetőjeként tekintélyes energiát és szakértelmet fordít a Szentély történetének kutatására, publikálására és szóbeli megismertetésére. Makover rabbi számos héber nyelvű könyvet publikált a Szentély Intézet kiadásában, többek között: „A Kéháti Misna illusztrált kiadása” és legutóbb a kétkötetes „Óro Sel Mikdás” címűt.

A Szentély Intézet: kutatással lerakni a Harmadik Szentély alapjait

 

A Szentély Intézet a cselekvés alapelvén jött létre. Célja az, hogy kutatással, tervezéssel és infrastruktúrával a Harmadik Szentély bázisául szolgáljon.

Az Intézet munkája azon a parancsolaton nyugszik, amelyet a zsidó nép a Szináj hegynél kapott: „Készítsenek nekem szentélyt, hogy lakjam közepettük.” (Ex. 25:8). Az Intézetnek a Szentély felépítésére a mostani időben tett erőfeszítései azokhoz az előkészületekhez hasonlíthatók, amelyek a szent sátor idejében, majd később Dávid király uralma alatt történtek.

 

Kutatási osztály

 

Rabbik, tudósok, természettudósok és számos különböző terület szakértői foglalkoznak jelenleg a különféle Szentély-vonatkozású témákkal. E tanulmányok eredményeit a Szentély Intézet időről-időre közzéteszi. E kutatások következtetései képezik a szent edények és papi öltözetek megalkotásának alapját, amely munka az Intézet rekonstrukciós osztályán zajlik. Az osztály a szakterületek és hivatások széles skáláját képviselő szakemberekből áll: arany- és ezüstművesekből, takácsokból, gemológusokból (drágakövek kutatásával foglalkozó szakemberekből), zenetudósokból, ácsokból, festőkből, grafikusokból, építészekből és másokból.

Ezek a kézművesek a kutatási osztály tudósai által eléjük tárt kutatási eredményekre és következtetésekre támaszkodva készítik el a munkadarabjaikat. Mihelyt egy edény vagy tárgy tervei elkészültek, a kézműves vagy a művész annak megfelelően fog hozzá a projekt megvalósításához, saját hangsúlyát a művészeti szempontokra helyezve.

Ilyen módon már több mint hatvan szent edényt rekonstruáltuk, köztük a legnehezebb és legbonyolultabb projekteket, mint például a Menórát és a főpap melldíszének ékköveit. A melldísz – nemrég elkészült - köveiről hivatásos gemológusok, geológusok és más szakemberek végeztek kutatásokat. A rendelkezésre álló anyag széles választéka harmincnál is több eltérő nézet megvizsgálását tette szükségessé a kövek azonosítása érdekében.

Egy másik folyamatban lévő kutatás a Templom-hegy topográfiájával és összetételével, illetve a Szentély épületével, továbbá építészeti kiviteli terv készítésével foglalkozik annak érdekében, hogy a Szentélyt a Mórija hegyén, a korszerű építési szabványoknak megfelelően, illetve a lehető legjobb felhasználható anyagokból és technológiával fel lehessen építeni.

Egy szakértői munkacsoport azon dolgozik, hogy a Talmudból és a tóramagyarázatokból, valamint történelmi iratokból és régészeti forrásokból összegyűjtse a tárgyhoz tartozó összes adatot és forrást, amelyek segítséget nyújtanak a Templom-hegy megszentelt területének pontos meghatározásához. Hasonló erőfeszítésekkel igyekeznek megállapítani a Szentély épületének és összes termének eredeti helyét.

 

Szentély Intézet keresés:
                               add this to your site (advertisement)

 
a fordításról

  Magyar:

fõoldal | rólunk | nemzetközi osztály | szent edények és papi ruhák | cikkek | a templom hegy

English:

fõoldal | rólunk | hírek | események | olvasmányok | galéria | cikkek | templom-hegy | vörös üszõ | adomány | adományozók fala | kapcsolat | multimédia | vendégkönyv/hírlevél/küldés | vendégkönyv
oldaltérkép | bolt | francia | héber

 

A Szentély Intézet honlapja a jeruzsálemi (Izrael) székhelyû Szentély Intézet Nemzetközi Osztályának folyamatosan frissülõ projektje.

A szerzõi joggal védett webhely hosztolás és programozás ©2000-2006, az
Electric Scribe (SM) nagylelkû szolgáltatása.

A webhely tartalma, az összes szöveget és képet beleértve szerzõi jogvédelem alatt áll, bármilyen formában történõ sokszorosítása szigorúan tilos a szerzõi jog birtokosának elõzetes írásbeli engedélye nélkül! ©1991-2006, Cháim Richman rabbi és a Szentély Intézet.

Minden jog fenntartva.